Footer menu

SWEA Global

Välkommen till SWEA Global

SWEA International lanserar SWEA Global, ett medlemskap för dig som vill vara med i SWEAs unika nätverk men som är bosatt utanför dagens SWEA-värld.

Läs mer

SWEA Global

På spaning efter de måltider som flytt

Mis Bruneibetraktelse del III I del II berättar Globalmedlemmen Mi Karlsson Bergkvists om familjens upplevelser under Ramadan i Brunei. Läs mer på webbplatsen swealand.swea.org.

Läs mer på swealand.swea.org

Ordförandens rader

En gång Swea alltid Swea

Får vi presentera SWEA Global? Text: Christina Hallmert, Ordf. SWEA International, Inc. Foto: Åsa-Lena Lööf och Boel Björkman I somras på Sverigemiddagen träffade jag Sweor som jag inte mött på länge och slogs än en gång av den känsla av sammanhållning som direkt infinner sig trots att vi inte setts på år och dag. Jag […]

Läs mer från SWEA Int'ls ordf.

Förmåner

En medlem i SWEA Global har tillgång till:

Ett aktivt nätverk av drygt 7.000 kvinnor jorden runt SWEA Internationals tidning FORUM (2 ex /år) SWEA Internationals elektroniska nyhetsbrev SWEA-Nytt SWEAs slutna Facebookgrupper, t ex SWEA Världen SWEAs slutna LinkedIn grupper, t ex SWEA Professional Network SWEAs rumsförmedling SWEA Internationals medlemsregister Kontinuerlig information om SWEA via e-post BUS-projektet/utbyte av erfarenheter i barns tvåspråkighet Deltagande […]

Lâs mer