Footer menu

Om SWEA Global

Ett globalt medlemskap

Två händer med en globSWEA International lanserar SWEA Global, ett medlemskap för dig som vill vara med i vårt unika nätverk men som är bosatt utanför dagens SWEA-värld. Vi har fått många förfrågningar om medlemskap från svensktalande kvinnor runtom i världen som idag bor långt från en avdelning. Nu erbjuder vi medlemskap i SWEA Global så att även du kan ta del av allt vi har att erbjuda och bli en del av vår globala organisation.

SWEA International erbjuder från och med 2015 alla svensktalande kvinnor ute i världen ett medlemskap i SWEA Global. SWEA Global är inte en avdelning organiserad på samma sätt som de 70-tal avdelningar vi har idag. En avdelning har ett avgränsat upptagningsområde medan SWEA Global har hela världen som upptagningsområde.