Footer menu

Medlemsansökan

Ansökan om medlemskap i SWEA Global

 • För att bli medlem i SWEA Global behöver du vara en svensktalande kvinna över 18 år, bo långt ifrån en avdelning och vara villig att verka för SWEAs ändamål. Obligatoriska frågor markeras med en röd asterisk (*).
 • Bostadsadress

 • Telefon bostad

 • OBS: Länder som har SWEA-avdelningar ligger först i listan.
 • Mobiltelefon

 • OBS: Länder som har SWEA-avdelningar ligger först i listan.
 

Elektroniska tjänster

 • Är du med på Skype?

 • Är du med på Facebook?

 • Är du med på LinkedIn?

 

SWEAs bildpolicy

 • Bilder från olika evenemang och träffar inom SWEA publiceras på SWEAs webbplats, i SWEA-Nytt, våra sociala medier (t ex slutna facebookgrupper) och i vår tidning Forum. Inga namn ska kopplas till de bilder som publiceras till webbplatserna eller Facebook medan bilder i Forum vanligtvis namnger personer på bilder som publiceras. De som INTE vill komma med på bild måste själva hålla sig undan när det fotograferas. Det är omöjligt att vid varje bilds publicering kontrollera vilka personer som ev. inte vill vara med. Vi ber dig därför ta eget ansvar och undvik fotografering om du inte vill vara med på bild som kan komma att publiceras.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 • Sommaradress

 • Telefon sommarbostad

 • OBS: Länder som har SWEA-avdelningar ligger först i listan.
 • Mobiltelefon (annan än ovan angiven)

 • OBS: Länder som har SWEA-avdelningar ligger först i listan.
 

Verifiering