Footer menu

Mis Bruneibetraktelser

Efter att ha bott i Ningbo, Kina, i flera år flyttade SWEA Global-medlemmen Mi Karlsson Bergkvist med familj till Brunei. Med jämna mellanrum lägger hon till en ny berättelse om deras nya liv i Brunei.

På spaning efter de måltider som flytt

Mis Bruneibetraktelse del III I del II berättar Globalmedlemmen Mi Karlsson Bergkvists om familjens upplevelser under Ramadan i Brunei. Läs mer på webbplatsen swealand.swea.org.

Första veckan i det nya landet

Mis Bruneibetraktelse del II Här fortsätter Globalmedlemmen Mi Karlsson Bergkvists reflexioner över hur det är att flytta från Ningbo i Kina till Brunei. Läs mer på webbplatsen swealand.swea.org.

Att flytta mellan Globalplatser

Mis Bruneibetraktelse del I Här börjar Globalmedlemmen Mi Karlsson Bergkvists reflexioner över hur det är att flytta från Ningbo i Kina till Brunei. Läs mer på webbplatsen swealand.swea.org.