Footer menu

Stipendier och donationer

SWEA_arets_svenska_kvinna-blankSWEA International delar varje år ut tre stipendier samt hedrar Årets Svenska Kvinna.

  • SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället; se litstip.swea.org/.
  • Agneta och Gunnar Nilsson stipendium för studier av interkulturella relationer; se interkult.swea.org/.
  • Sigrid Paskells stipendium inom scenkonsterna; se paskell.swea.org/.
  • Sedan 1989 delar SWEA International ut hedersbetygelsen Årets Svenska Kvinna (ÅSK). Mottagaren ska vara en svensk kvinna som på ett utmärkande sätt representerar och lyfter fram Sverige av idag ute i världen; se ask.swea.org/

Dessutom är det många avdelningar och regioner som lämnar ut egna stipendier.

Förutom stipendieverksamheten initierar och driver SWEA kampanjer i avdelningar och bland medlemmar för donationer till olika ändamål som är förenliga med SWEAs syften; att lyfta fram svensk kultur och tradition på olika områden ute i världen. Se swea.org/stipendierdonationer/donationer/