Footer menu

SWEAs historia

På 1970-talet arrangerade Agneta Nilsson en svensk julmarknad i Los Angeles och träffade ett många svenskor i området som alla var ivriga att hålla kontakten med varandra. Så föddes idén till SWEA, Swedish Women’s Educational Association.SWEA Glob med slogan

1979 grundades den första SWEA-avdelningen i Kalifornien med syftet att främja svensk kultur och två år senare bildades paraplyorganisationen SWEA International, Inc. för att knyta samman alla de lokala avdelningar som snabbt hade vuxit upp. SWEA startade i USA och Kanada och tog snart fart runtom i Europa, Asien och Afrika och nu sist Australien. Idag finns SWEA på fem kontinenter och är den största ideella Sverigefrämjande organisation utanför Sveriges gränser. SWEA finns även i Sverige och är där ett stöd för många svenska kvinnor som återvänder hem efter år utomlands. Föreningens hedersordförande är Prinsessan Christina Fru Magnuson.

SWEA 2015

SWEA är ett världsomspännande nätverk som givetvis följer utvecklingen inom sociala medier och tar tillvara på allt som idag står till buds. SWEA International finns på Facebook och många av våra avdelningar har egna sidor för endast sina medlemmar. Vi bloggar och vi twittrar och vi skypar. Många av våra interna möten sker idag digitalt. Naturligtvis organiserar våra avdelningar världen över fortfarande julmarknader, midsommarfiranden, utställningar, stipendieutdelningar, föredrag, symposier och gemensamma aktiviteter för medlemmarna. Oberoende av alla förträffliga sociala medier är det den personliga kontakten vi har med varandra som är grundstenen i vårt nätverk. Besök gärna avdelningarnas webbplatser och läs om alla de intressanta aktiviteter vårt fantastiska nätverk bjuder på.

SWEA stödjer svensk kultur

SWEA har sedan starten gynnat svensk kultur och tradition genom donationer och stipendier och genom deltagande i mässor, utställningar, konserter, författaruppläsningar och andra kulturella evenemang i svenska och internationella sammanhang runt om i världen.

Under de år som gått sedan SWEA grundades har organisationen genom sina årliga stipendier möjliggjort forskning i svensk litteratur, studier i interkulturella relationer och personlig utveckling i de fyra scenkonsterna (sång, dans, teater, instrumentalmusik). Stipendierna har blivit en viktig del av vår gemensamma profil.

BUS-projektet

Barn utomlands & svenska språket (BUS) är ett intressant SWEA-projekt som drivs sedan 2012 för att hjälpa svenska föräldrar utanför Sverige att föra svenskan vidare till sina barn och stötta barnens flerspråkighet. Projektet utbildar och inspirerar föräldrar genom webbinarier, språkmöten och en artikelserie i SWEA-tidningen FORUM.

Mer historik hittar du på SWEA Internationals webbplats.