Footer menu

Vad kan du vara med på?

Händer i en ringSom medlem i SWEA Global kan du delta i programaktiviteter inom SWEA.

SWEAs avdelningar

Om du är intresserad av aktiviteter i en speciell avdelning kan du besöka avdelningens webbsida. Högst upp på varje webbsida under Avdelningar hittar du en lista på alla SWEAs lokala avdelningar eller gå direkt till länken swea.org/var-finns-swea/avdelning-lista/.

Under sommarmånaderna inbjuder Sverigeavdelningarna alla Sweor som gästar Sverige att delta i olika programpunkter. Varje år organiserar också SWEA International med hjälp av en Sverigeavdelning en Sverigemiddag. Vid Sverigemiddagen sker även utdelning av våra tre stipendier samtidigt som vi hedrar Årets Svenska Kvinna. Till dessa arrangemang inbjuds alla Sweor via SWEAs webbplats och SWEA-Nytt.

Under en rubrik på SWEA Internationals webbsida, SWEA Inbjuder, finns information om program där lokala avdelningar bjuder in Sweor från världens alla hörn. Du hittar information på swea.org under SENASTE NYTT eller direkt via swea.org/swea-inbjuder/

SWEAs regioner

SWEA består av sju regioner (se swea.org/var-finns-swea/vad-ar-en-region/ och swea.org/var-finns-swea/regioner/).

Som medlem i SWEA Global är du också välkommen till regionernas årsmöten som arrangeras i oktober. Vid ojämna år genomförs alla regionmöten vid SWEA Internationals världsmöte.

SWEA International

Årsmöte

SWEA Internationals årsmöte genomförs i april och även till detta möte är alla Sweor inbjudna. Information om alla kommande möten hittar du på länken swea.org/kommande-moten/

Världsmöte

Vartannat år (ojämna år) arrangerar SWEA International ett världsmöte där en dag ägnas åt de sju regionmötena och en dag åt ett världsmöte där SWEA International ansvarar för programmet. Förutom möten och föredrag erbjuds kvällsaktiviteter, utflykter och efterresor.